Podziel się   

O Magazynie Polonia

Zobacz również: Wydania·Redakcja·Piszą dla nas·Kontakt

Magazyn Polonia to wysokiej klasy magazyn ilustrowany, w całości przygotowywany i wydawany w Stanach Zjednoczonych. W założeniu skierowany przede wszystkim do Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej, ale równie chętnie jest czytany przez środowiska polonijne w Australii, Ameryce Południowej i Europie Zachodniej.

Zainicjowany w Chicago w roku 2002 jako miesięcznik patriotyczny, nieustannie się rozwija i przeobraża. Obecnie, wersję internetową magazynu (magazynpolonia.com) czyta około 30 000 osób miesięcznie, a wydanie papierowe rozprowadzane jest każdorazowo w ilości kilku tysięcy egzemplarzy.

Tematyka Magazynu Polonia w jego obecnej formie jest dość szeroka. Najnowsze wydania niezależnej Polonii to doskonałe źródło obiektywnych i sprawdzonych informacji, dotyczących zagadnień politycznych, społecznych i kulturalnych związanych z Polonią w USA, Polonią na świecie i Polską. To również znakomite omówienie bieżących wydarzeń ze świata i tematów związanych z ekonomią, gospodarką, historią, podróżami, sportem, psychologią i zdrowiem.

Nakład magazynu zależy od okresu i wymagań rynkowych. Znaczna ilość egzemplarzy z każdego wydania dystrybuowane jest do różnych miejsc w Chicago i okolicach. Magazyn jest dostępny w sklepach, księgarniach, firmach prawniczych, bankach, agencjach podróży, biurach medycznych i uzdrowiskach. Znaczna ilość rozprowadzana jest podczas koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w Chicago. Takie wydarzenia stanowią ważną część naszej kampanii promocyjnej. Magazyn Polonia doskonale reklamuje się podczas wszystkich spotkań w Konsulacie Generalnym RP, a także podczas comiesięcznych spotkań w Polonijno-Amerykańskiej Izbie Gospodarczej. Ponadto, jest rozprowadzany poprzez prenumeratę, która trafia drogą wysyłkową do czytelników na całym świecie.

Misja i cele

Celem i głównym założeniem magazynu niemal od początku istnienia jest integracja Polonii z całego świata.

Przede wszystkim jednak Magazyn Polonia to promocja polskości w jej najlepszym wydaniu. To prezentowanie osób, firm oraz organizacji, które znacząco przyczyniają się do budowania pozytywnego obrazu Polski i Polaków w świecie.

Od roku 2008 firmę Polonia Magazine, LLC cechuje dynamiczny rozwój. Magazyn, idąc z duchem czasu, stale pozyskuje do współpracy znakomitych autorów i na bieżąco rozwija się na zarówno w wersji dukowanej, jak i na płaszczyźnie internetowej. Obecnie współpracujemy z licznymi portalami internetowymi i korespondentami polonijnymi na całym świecie. Jesteśmy niezależnym źródłem rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących zagadnień politycznych, społecznych i kulturalnych, związanych z Polonią, Polską oraz Stanami Zjednoczonymi.

Dynamika ewolucji firmy na przestrzeni ostatnich lat wpłynęła na rozwój jej struktury korporacyjnej. Dzisiaj magazyn „Polonia” to przedsięwzięcie, którego pomyślność pozwoliła poszerzyć istniejące już działy związane z marketingiem, promocją i reklamą. Główna siedziba redakcji mieści się w prestiżowym rejonie biznesowym niedaleko lotniska O'Hare.

Historia Magazynu Polonia

Działalność magazynu została zainicjowana w Chicago w roku 2002, przez firmę R.O. Enterprises, Inc., której właścicielem był Andrzej Radziwoński. Przez kolejne trzy lata Magazyn Polonia ukazywał się jako miesięcznik patriotyczny. Ówczesny profil pisma skierowany był głównie do osób interesujących się historią i polityką. Pismo od samego początku kultywowało kulturę i tradycję polskości, docierając do środowisk polonijnych na całym świecie, głównie przez prenumeratę drukowanego magazynu, jak i niewielką wówczas jeszcze, stronę internetową magazynpolonia.com

W tym czasie funkcję redaktora naczelnego sprawował Jacek Chorabik, którego w niedługim czasie zastąpił Filip Wasilewski.

Po trzech latach obecności na rynku miesięcznika patriotycznego, kierownictwo objęła nowa redakcja, której pracę nadzorowała Izabela Kowalska, pełniąc funkcję dyrektora wykonawczego. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom czytelników redakcja zaczęła ulepszać nie tylko szatę graficzną magazynu – przede wszystkim pismo rozwijało się merytorycznie, poszerzając swoje spectrum informacyjne o tematy związane z publicystyką, nauką, filozofią, przyrodą, sportem, turystyką i zdrowiem. Została znacznie zwiększona ilość stron, zmieniona kompozycja rubryk i parametry techniczne drukowanego magazynu. Dzięki wytężonej pracy grupy specjalistów i wykwalifikowanych dziennikarzy wizerunek magazynu zmienił się diametralnie.

W 2006 roku na okres 12 miesięcy stanowisko redaktora naczelnego objęła Halina Czajkowska. Nowa struktura firmy w kolejnych latach wyłoniła Kolegium Redakcyjne, które od 2007 do 2008 roku sprawowało nadzorczą funkcję w magazynie.

Kolejne gruntowne zmiany w 2008 roku dotyczyły ponownie nie tylko wizerunku graficznego i merytorycznego Polonii – zmienili się również jej właściciele i wydawca. Od tego czasu Magazyn Polonia ukazuje się pod zwierzchnictwem firmy Polonia Magazine, LLC, której prezesem jest do dzisiaj Izabela Kowalska.

W latach 2008-2009 funkcję redaktora naczelnego pełniła Izabela Kowalska, następnie w latach 2009-2011 była nim Tatiana Kotasińska.

Na fali multimedialnego rozwoju firmy, w połowie roku 2011 wydzielony został dział redakcyjny, sprawujący pieczę nad funkcjonowaniem wersji internetowej Magazynu Polonia, która dała sposobność dotarcia do odbiorcy w każdym punkcie świata, w każdym wieku i, co najważniejsze, nieograniczoną możliwość przekazania większej ilości informacji dotyczących Polonii.

Od 1 stycznia 2012 stanowisko redaktora naczelnego Magazynu Polonia objęła Kinga Aleksandrowicz.

Najnowsze artykuły

Magazyn w sieci

Hydepark Polonii

Dawid
25 lip, 15:17
Zapraszamy na forum Polakow w Szwajcarii - https://forum.polakow.ch»
Mia Lukas
21 cze, 05:49
Mój były chłopak rzucił mnie tydzień temu po tym jak oskarżyłem go że spotyka się z kimś innym [...]»
hanna
20 cze, 03:58
Wszystko dzięki temu wspaniałemu człowiekowi zwanemu dr Agbazarą wspaniałemu czaru rzucającemu we mnie radość pomagając mi przywrócić mego [...]»

Najczęściej...