Podziel się   

Polityka Pokaż wszystkie »

Opublikowany: 2012-05-17 15:30:37 · Czytany 6085 razy · 0 komentarzy
Nowszy Starszy

Polska zaskoczona stanowiskiem litewskiego MEN

wilnoteka.lt
Podsekretarz stanu w MEN RP Mirosław Sielatycki (fot. wilnoteka.lt)

Wczorajsza wypowiedź litewskiego ministra oświaty i nauki Gintarasa Steponavičiusa, dotycząca przyszłości litewsko-polskich rozmów o oświacie polskiej mniejszości na Litwie, doczekała się reakcji ze strony MEN RP. 

Zdaniem Mirosława Sielatyckiego, podsekretarza stanu w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, strona polska przyjęła zaproszenie do dalszych rozmów, w których w charakterze gospodarza i moderatora ma wystąpić Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych Knut Vollebaek. Z kolei Gintaras Steponavičius twierdzi, że strona polska nie jest zainteresowana kontynuowaniem tych rozmów i, poprzez wciąganie w nie przedstawicieli organizacji międzynarodowych, jedynie komplikuje próby znalezienia dialogu.

Po względnej ciszy panującej na litewsko-polskim froncie oświatowym znów zawrzało. Powodem jest wczorajsza wypowiedź ministra oświaty i nauki Litwy Gintarasa Steponavičiusa, który zarzucił stronie polskiej, iż ta nie chce kontynuować rozmów w sprawie przyszłości polskiej oświaty na Litwie. Steponavičius powołał się przy tym na list polskiej minister edukacji Krystyny Szumilas, która rzekomo dała do zrozumienia, że "strona polska nie chce kontynuować pracy grupy ekspertów w takim wymiarze, w jakim pracowała ona jesienią".

Ponadto litewski minister skrytykował pomysł zaproszenia do udziału w rozmowach ekspertów oświatowych Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych Knuta Vollebaeka, z którego propozycją wystąpili przedstawiciele MEN RP. Według Steponavičiusa "Polska i Litwa same powinny rozstrzygać istniejące problemy", a nie sięgać po pomoc z zewnątrz.

Przedstawiciele strony polskiej byli zaskoczeni podobnymi wypowiedziami szefa litewskiego resortu oświaty i nauki. W wystosowanym dziś liście podsekretarz stanu w MEN RP Mirosław Sielatycki stwierdza, że "Polska przyjęła zaproszenie do rozmów" i liczy, że strona litewska także zdecyduje się na udział w nich.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst odpowiedzi Mirosława Sielatyckiego na wczorajsze oświadczenie ministra oświaty i nauki Litwy Gintarasa Steponavičiusa w sprawie kontynuowania litewsko-polskich rozmów dotyczących przyszłości oświaty polskiej na Litwie.

 

Odpowiedź na opinię min. G. Stepanovičiusa ws. dalszych rozmów polsko-litewskich 16.05.2012.

Jesteśmy zaskoczeni obecnym stanowiskiem litewskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki. Po zakończonych niepowodzeniem rozmowach bilateralnego zespołu ekspertów w zeszłym roku zainteresowanie sprawą wyraził Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych, angażując swój autorytet w procesie polsko-litewskiego dialogu o oświacie mniejszości narodowych. Komisarz Knut Vollebaek odbył jesienią ubiegłego roku oraz początku tego roku szereg spotkań z przedstawicielami polskiej mniejszości na Litwie i litewskiej w Polsce oraz z kierownictwami ministerstw w obu krajach oraz zlecił zewnętrznym ekspertom OBWE opracowanie raportu na temat sytuacji szkolnictwa mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce. W połowie kwietnia komisarz wystosował do ministrów edukacji obu państw zaproszenie do wspólnego spotkania w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) pod koniec maja br. w Warszawie, celem omówienia spornych kwestii. Polska przyjęła zaproszenie do rozmów. Teraz wszyscy czekamy na stanowisko litewskie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest nadal otwarte na rozmowy z litewskim Ministerstwem Oświaty i Nauki. Jesienią zeszłego roku odbyło się pięć spotkań Polsko-Litewskiego Zespołu Ekspertów Edukacyjnych i Przedstawicieli Mniejszości Narodowych. Zespół ten działał na podstawie mandatu udzielonego przez premierów obu państw. Prace zespołu zostały zakończone w listopadzie 2011 roku, niestety bez osiągnięcia porozumienia w kwestii kluczowej, czyli zmiany zapisów znowelizowanej litewskiej ustawy oświatowej, która istotnie pogorszyła warunki funkcjonowania polskich szkół na Litwie i sytuację polskich uczniów z tych szkół. Jednak dyskusje na temat szkolnictwa mniejszości narodowych (odpowiednio mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce) nie zakończyły się wraz z zakończeniem prac zespołu, bowiem jesienią ubiegłego roku oraz z początkiem 2012 roku rozpoczęła się na Litwie i w Polsce misja Wysokiego Komisarza OBWE Knuta Vollebaeka. Komisarz wystosował do ministrów edukacji obu państw zaproszenie do wspólnego spotkania (w Warszawie, pod koniec maja br.) celem omówienia spornych kwestii. Polska strona przyjęła to zaproszenie. Następnie, pod koniec kwietnia br. otrzymaliśmy list od Ministra Gintarasa Stepanoviciusa, który zaproponował odtworzenie formuły spotkań bilateralnego zespołu ekspertów edukacyjnych. W odpowiedzi Minister K. Szumilas poinformowała swojego litewskiego odpowiednika o przyjęciu propozycji OBWE. Strona polska wyjaśniła, że z uwagi na brak satysfakcjonujących rezultatów prac zespołu ekspertów ds. oświaty na jesieni zeszłego roku nie widzi obecnie zasadności kontynuowania dialogu w poprzedniej formule, zgadza się natomiast na kontynuację rozmów w formule zaproponowanej przez Wysokiego Komisarza – na jego zaproszenie i z jego osobistym udziałem w charakterze gospodarza i moderatora tych rozmów. Wyrażamy nadzieję, że strona litewska również przyjmie to zaproszenie i uda nam się osiągnąć postęp w kwestiach kluczowych dla zainteresowanych stron.

Mirosław Sielatycki
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Źródło: wilnoteka.lt

Nowszy Starszy

Inne artykuły w kategorii Polityka

Pozostałe kategorie tego artykułu: · Polonia na świecie

Skomentuj artykuł w Hydeparku Polonii

Komentarze zostały tymczasowo wyłączone. Przeprszamy!

Najnowsze artykuły

Magazyn w sieci

Hydepark Polonii

Dawid
25 lip, 15:17
Zapraszamy na forum Polakow w Szwajcarii - https://forum.polakow.ch»
Mia Lukas
21 cze, 05:49
Mój były chłopak rzucił mnie tydzień temu po tym jak oskarżyłem go że spotyka się z kimś innym [...]»
hanna
20 cze, 03:58
Wszystko dzięki temu wspaniałemu człowiekowi zwanemu dr Agbazarą wspaniałemu czaru rzucającemu we mnie radość pomagając mi przywrócić mego [...]»

Najczęściej...